Oferty inwestycyjne na terenie WSE

Gmina Czeladź jest właścicielem gruntów o powierzchni 664 ha. Do zasobu nieruchomości gminy należą nieruchomości, które stanowią przedmiot własności gminy i nie zostały oddane w użytkowanie wieczyste oraz nieruchomości będące przedmiotem użytkowania wieczystego gminy.

Grunty stanowiące zasób gminy mogą być przedmiotem obrotu tj. zbywania, oddawania ich w najem, dzierżawę oraz użyczenia.

 


Tereny przeznaczone pod budownictwo mieszkaniowe

wtorek, 29 września 2015
 
Oferty inwestycyjne na terenie WSE

wtorek, 29 września 2015