O korzyściach z Unii
pieniadze_unijne.jpgOd maja 2004 możliwe stało się pozyskiwanie przez samorządy funduszy na rozwój lokalny i regionalny. Głównym programem, z którego mogliśmy pozyskiwać pieniądze jest Zintegrowany Program Operacyjny Rozwoju Regionalnego 2004-2006 (więcej na temat programu na stronie Urzędu Marszałkowskiego www.zporr.silesia-region.pl). Pozyskiwanie środków jest procesem żmudnym, w dodatku – często brakuje środków na pełne dofinansowanie. Począwszy od roku 2007 (to początek nowego okresu budżetowego Unii Europejskiej) pieniędzy będzie więcej, w tym zwłaszcza dla samorządów.
 

Poniżej prezentujemy zestawienie porównawcze, jak pozyskiwano środki europejskie w naszym regionie (dotyczy ono jedynie projektów ZPORR-owskich zgłaszanych wyłącznie przez poszczególne urzędy, a nie miejskie organy i jednostki w większych miastach – np. muzeum miejskie, szpital powiatowy).

  Miasto Kwota
przyznanych
dotacji z EFRR 
Kwota dotacji
przypadająca na
1 mieszkańca 
1. Katowice 9.036.882,3 25,10
2. Sosnowiec 42.656.066 166,10
3. Będzin 0 0
4. Siemianowice 0 0
5. Wojkowice 0 0
6. Mysłowice 0 0
7. Jaworzno 0 0
8. Chorzów 15.883.957 135,29
9. Gliwice 661.808 3,35
10. Bytom 75.787.325 373,34
11. Ruda Śląska 7.335.695 47,95
12. Rybnik 19.202.098 137,28
13. Czeladź 7.193.371,71 206,7

 

Miasto Czeladź pozyskało pieniądze ze ZPORR na następujące projekty:

"Budowa kanalizacji i modernizacja wodociągu w Czeladzi w rejonie ulicy 21 Listopada" (uzyskano także dotację Powiatowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na przebudowę separatorów wód deszczowych) – inwestycję zrealizowano w latach 2004-2005, a dotację rozliczono w roku 2006. Poziom dofinansowania wyniósł 75% kosztów kwalifikowalnych, a dodatkowo 10% uzyskano z Ministerstwa Gospodarki i Pracy (obecnie Ministerstwa Rozwoju Regionalnego).

"Rewitalizacja czeladzkiej średniowiecznej Starówki – etap 1 (infrastruktura)" – inwestycja jest w trakcie realizacji – do XI.2007. Poziom dofinansowania łącznie wyniesie – ze względu na wyczerpany budżet konkursu – 39% kosztów kwalifikowalnych, w tym 2.906.177 zł z funduszy strukturalnych Unii Europejskiej i 1.017.299 zł z budżetu państwa.

"Zmiana sposobu ogrzewania i termomodernizacja budynków Miejskiego Zespołu Szkół w Czeladzi" – zadanie zrealizowano w roku 2004. Obecnie miasto oczekuje na podpisanie umowy dofinansowania i zwrot 85% poniesionych wydatków związanych z modernizacją budynków SP2 i G1 przy ul. Szkolnej 4–6.

Rafał Kost
Wydział Rozwoju Miasta UM
Udostępnił - Arkadiusz Olechwieruk (Kierownik Wydziału Prawno - Organizacyjnego) - 2006-10-17 18:50:31
Opublikował - - 2006-10-17 18:46:51
Zmienił - Arkadiusz Olechwieruk (Kierownik Wydziału Prawno - Organizacyjnego) - 2006-11-22 17:21:45