System Elektronicznej Komunikacji Administracji Publicznej
Miasto Czeladź, wraz z innymi jednostkami samorządu terytorialnego województwa śląskiego, przystąpiło do projektu pod nazwą System Elektronicznej Komunikacji Administracji Publicznej – SEKAP. Jest to największy w Polsce projekt w dziedzinie świadczenia usług drogą elektroniczną przygotowany przez samorządy. Wdrożenie projektu SEKAP uniezależni załatwianie niektórych spraw od czasu urzędowania.
 

Dostęp do informacji, formularzy, druków i ich złożenie w urzędzie będzie niezależnie od godzin pracy, czyli przez 24 godziny na dobę. Uniezależnienie realizacji procedur od czasu urzędowania, dostęp do informacji niezależny od godzin pracy urzędu, umożliwienie realizacji transakcyjnego załatwiania spraw z wykorzystaniem podpisu elektronicznego to wymogi stawiane nowoczesnej administracji.
Obecnie SEKAP jest na etapie wyłonienia wykonawcy systemu.

Więcej informacji można uzyskać na stronie sekap.silesia-region.pl
Udostępnił - Arkadiusz Olechwieruk (Kierownik Wydziału Prawno - Organizacyjnego) - 2006-10-17 19:30:02
Opublikował - - 2006-10-17 19:29:02
Zmienił - Arkadiusz Olechwieruk (Kierownik Wydziału Prawno - Organizacyjnego) - 2006-11-22 17:21:23