Inwestycje we Wschodniej Strefie Ekonomicznej
Inwestycje we WSE - centrum logistyczno-dystrybucyjne22 października 2006 roku w rejonie ul. Wiejskiej i Handlowej ruszyła budowa centrum logistyczno-dystrybucyjnego z dojazdami i placami manewrowymi. Inwestor - firma Alliance Silesia Sp. z o.o., zamierza wybudować w sąsiedztwie centrum M1 hale magazynowo-produkcyjne wysokiego składowania, z powierzchniami magazynowymi i biurowymi do wynajęcia pod działalność handlową, usługową i produkcyjną o niskiej uciążliwości.
 

Obecnie powstaje jedna hala. Przewiduje się, iż w tym rejonie w przeciągu kilku lat stanie ich od 6 do 12, w zależności od popytu klientów na powierzchnie, a pracę może znaleźć tu ponad tysiąc osób.

Inwestora do realizacji przedsięwzięcia skłoniła korzystna lokalizacja miasta Czeladź, leżąca przecież w Aglomeracji Górnośląskiej, a zwłaszcza jej Wschodnia Strefa Ekonomiczna (rejon M1), powinna z racji swego położenia i połączeń drogowych (skrzyżowanie 2 dróg krajowych, sąsiedztwo Katowic, niedaleko do lotniska Katowice-Pyrzowice) stać się, jak przed laty, punktem zainteresowań inwestorów.

Warto przypomnieć, iż to w Czeladzi powstał pierwszy w Polsce hipermarket, generując w swoim sąsiedztwie dalsze inwestycje (centrum MAN, Szafranowy Dwór, BP, Buderus, Respol, Platforma). Zainteresowanie to powinno wzrosnąć w najbliższym czasie za sprawą planowanych do realizacji w latach 2008-2009 inwestycji dotyczących uzbrojenia terenów przy ul. Będzińskiej.

Centrum logistyczno-dystrybucyjne
Udostępnił - Arkadiusz Olechwieruk (Kierownik Wydziału Prawno - Organizacyjnego) - 2006-10-30 11:27:02
Opublikował - - 2006-10-30 11:14:26
Zmienił - Arkadiusz Olechwieruk (Kierownik Wydziału Prawno - Organizacyjnego) - 2006-11-22 17:18:10