Brama Gospodarcza Śląska
W sierpniu i wrześniu 2006 roku trwały rozmowy z Zarządem Województwa Śląskiego w ramach subregionu centralnego (ze stolicą w sąsiednich Katowicach) odnośnie wyboru inwestycji, które w najbliższych latach będą mogły poza konkursem otrzymać dofinansowanie ze środków pomocowych Unii Europejskiej ze względu na duży potencjał oddziaływania na cały region. Jednym z projektów zgłoszonych przez Urząd Miasta Czeladź był „Porta Silesiae”, który dotyczył uzbrojenia terenów inwestycyjnych. Wówczas zachęcaliśmy inne miasta do tworzenia projektu wspólnego, dzięki czemu Aglomeracja Katowicka stałaby się bardzo atrakcyjna dla potencjalnych inwestorów.
 

We wrześniu powstała wspólna koncepcja uzbrajania najbardziej atrakcyjnych terenów gospodarczych w miastach: Będzin, Czeladź, Dąbrowa Górnicza, Sosnowiec, Jaworzno. Liderem projektu zostało Jaworzno. Jako taki właśnie projekt konsorcjalny został on wpisany na listę RPO projektów kluczowych dla rozwoju regionu i otrzymał promesę finansowania. W ramach projektu zatytułowanego "Brama Gospodarcza Śląska – etap 1" Czeladź zamierza zrealizować infrastrukturę WSE: drogi (2 włączenia do ul. Będzińskiej, tj. w rejonie wiaduktu kolei piaskowej oraz w rejonie oberży z drogą równoległą do ul. Będzińskiej po stronie południowej w pasie 100m i dwoma odnogami łączącymi ją z drogą biegnącą później po śladzie kolei piaskowej), kanalizację sanitarną i deszczową, wodociąg, kanalizację teletechniczną i oświetlenie. Na to zadanie otrzymała promesę dofinansowania kwotą 8 mln zł.

W dniu 30 października 2006 roku w Jaworznie, w Centrum Obsługi Przedsiębiorców JPP, ww. strony podpisały list intencyjny o współpracy w sprawie wspólnej realizacji projektu „Gospodarcza Brama Śląska” etap I: uruchomienie ZAGŁĘBIOWSKIEJ STREFY GOSPODARCZEJ. W imieniu Gminy Czeladź list podpisał Burmistrz Miasta, Marek Mrozowski.

List intencyjny podpisali:
- Starosta Powiatu Będzińskiego - Bożena Respondek,
- Zastępca Prezydenta Sosnowca - Ryszard Łukawski,
- Prezydent Będzina - Radosław Baran,
- Zastępca Prezydenta Dąbrowy Górniczej - Ryszard Fornal,
- Burmistrz Czeladzi - Marek Mrozowski,
- Prezydent Jaworzna - Paweł Silbert.

Podpisanie listu intencyjnego 

Udostępnił - Arkadiusz Olechwieruk (Kierownik Wydziału Prawno - Organizacyjnego) - 2006-10-30 15:17:29
Opublikował - - 2006-10-30 15:15:47
Zmienił - Arkadiusz Olechwieruk (Kierownik Wydziału Prawno - Organizacyjnego) - 2006-11-03 09:11:39