Zmiana organizacji ruchu w rejonie cmentarzy
W okresie Święta Wszystkich Świętych, wzorem lat ubiegłych w celu ułatwienia ruchu samochodowego przy cmentarzach, a w szczególności właściwego parkowania pojazdów w okresie od 31 października do 2 listopada, zostanie czasowo zmieniona organizacja ruchu, polegająca na wprowadzeniu ruchu jednokierunkowo wraz z możliwością parkowania pojazdów tylko po prawej stronie jezdni, co umożliwi bezkolizyjny przejazd.
 

Kierunki jazdy
Czeladź
- ul. Cmentarna - wjazd od ulicy Nowopogońskiej,
- ul. Reymonta - wjazd od ulicy Mysłowickiej i Staszica.

Czeladź-Piaski
- ul. Saturnowska - wjazd od ul. Szybikowej,
- ul. Szybikowa - wjazd od ul. Katowickiej.
(ulica Szybikowa na odcinku od ulicy Saturnowskiej do skrzyżowania z ulicą Borową i Sikorskiego ruch obustronny).

W okolicach wszystkich cmentarzy będą pełniły służbę patrole Policji i Straży Miejskiej.
Prosimy o stosowanie się do znaków oraz poleceń służb mundurowych, jak również daleko idącej ostrożności i wzajemnej wyrozumiałości w celu wyeliminowania zagrożeń spowodowanych wzmożonym ruchem pojazdów.

Zastępca Komendanta Straży Miejskiej w Czeladzi  
Ryszard Mędrzyk

Udostępnił - Arkadiusz Olechwieruk (Kierownik Wydziału Prawno - Organizacyjnego) - 2006-10-30 16:12:22
Opublikował - - 2006-10-30 16:06:19
Zmienił - Arkadiusz Olechwieruk (Kierownik Wydziału Prawno - Organizacyjnego) - 2006-11-03 09:08:24