Narodowe Święto Niepodległości
11 listopada obchodzimy Narodowe Święto Niepodległości. Jedno z  najważniejszych polskich świąt narodowych, obchodzone co roku na pamiątkę odzyskania przez Polskę niepodległości w 1918 roku.
 


W tym dniu, w 1918 roku, Rada Regencyjna, w odezwie do narodu polskiego przekazała władzę wojskową i naczelne dowództwo wojsk polskich Józefowi Piłsudskiemu.

Rada regencyjna do Narodu Polskiego.
   Wobec grożącego niebezpieczeństwa zewnętrznego i wewnętrznego, dla ujednostajnienia wszelkich zarządzeń wojskowych i utrzymania porządku w kraju, Rada Regencyjna przekazuje władzę wojskową i naczelne dowództwo wojsk polskich, jej podległych, Brygadierowi Józefowi Piłsudskiemu.
   Po utworzeniu Rządu Narodowego, w którego ręce Rada Regencyjna, zgodnie ze swemi poprzedniemi oświadczeniami, zwierzchnią władzę państwową złoży, Brygadier Józef Piłsudski władzę wojskową, będącą częścią zwierzchniej władzy państwowej, temuż Rządowi Narodowemu zobowiązuje się złożyć, co stwierdza podpisaniem tej odezwy.

Dan w Warszawie, dnia 11 listopada 1918 roku.

Aleksander Kakowski
Józef Ostrowski
Zdzisław Lubomirski
Józef Piłsudski


Dzień 11 listopada ustanowiono świętem narodowym dopiero ustawą z 23 kwietnia 1937 roku, czyli prawie 20 lat po odzyskaniu niepodległości. W czasie II Wojny Światowej, podczas okupacji hitlerowskiej, obchody Święta Niepodległości, tak jak każde inne przejawy polskości, były niemożliwe. Ustawą z dnia 22 lipca 1945 roku, ówczesne władze, świętem państwowym uczyniły dzień 22 lipca – datę podpisania Manifestu PKWN, jako Narodowe Święto Odrodzenia Polski. Narodowe Święto Niepodległości obchodzone 11 listopada przywrócono, ustawą z dnia 15 lutego 1989 roku.

Burmistrz Miasta Czeladź Marek Mrozowski, zaprasza mieszkańców na uroczyste obchody Narodowego Święta Niepodległości. Obchody rozpoczną się o godzinie 10:00 - Msza Święta za Ojczyznę w kościele p. w. Św. Stanisława Biskupa i Męczennika. Po mszy, około godziny 11:00, rozpoczną się uroczystości pod pomnikiem "Czeladzianom Poległym Za Wolność i Niepodległość Ojczyzny", na Placu Konstytucji 3 Maja.
Udostępnił - Arkadiusz Olechwieruk (Kierownik Wydziału Prawno - Organizacyjnego) - 2006-11-08 14:08:22
Opublikował - - 2006-11-08 14:05:56
Zmienił - Arkadiusz Olechwieruk (Kierownik Wydziału Prawno - Organizacyjnego) - 2006-12-04 19:31:49