Wybory Burmistrza Miasta - druga tura
W wyborach Burmistrza Miasta Czeladź przeprowadzonych w dniu 12 listopada 2006 roku żaden z 7 kandydatów nie otrzymał więcej niż połowę ważnie oddanych głosów. W związku z powyższym w dniu 26 listopada 2006 roku zostanie przeprowadzone ponowne głosowanie na dwóch kandydatów, którzy w pierwszym głosowaniu otrzymali największą liczbę ważnych głosów.
 

Kandydatami na burmistrza w ponownym głosowaniu są:
- Janusz Gątkiewicz zgłoszony przez KKW SLD+SDPL+PD+UP Lewica i Demokraci.
- Marek Mrozowski zgłoszony przez KW Platforma Obywatelska RP.
Udostępnił - Arkadiusz Olechwieruk (Kierownik Wydziału Prawno - Organizacyjnego) - 2006-11-15 15:04:18
Opublikował - - 2006-11-15 14:55:38
Zmienił - Arkadiusz Olechwieruk (Kierownik Wydziału Prawno - Organizacyjnego) - 2006-11-22 17:13:23