Pierwsza sesja nowej Rady Miejskiej
W najbliższy poniedziałek, 27 listopada 2006 roku o godzinie 15:00, w sali 215 Urzędu Miasta, odbędzie się pierwsza, inauguracyjna sesja nowo wybranej Rady Miejskiej w Czeladzi.
 


Proponowany porządek obrad:

1. Otwarcie sesji.
2. Wręczenie zaświadczeń o wyborze na radnego.
3. Złożenie ślubowania przez nowo wybranych radnych.
4. Porządek obrad.
5. Wybór Przewodniczącego Rady.
a. Powołanie Komisji Skrutacyjno – Wyborczej.
b. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia regulaminu wyboru Przewodniczącego Rady Miejskiej w Czeladzi.
c. Zgłaszanie kandydatur na Przewodniczącego Rady.
d. Podjęcie uchwały w sprawie wyboru Przewodniczącego Rady Miejskiej w Czeladzi.
e. Przekazanie prowadzenia obrad nowo wybranemu Przewodniczącemu Rady Miejskiej.
6. Przyjęcie protokołów z sesji w dniach:
a. 19 października 2006 r.
b. 26 października 2006 r.
7. Sprawy bieżące.
8. Zamknięcie obrad sesji.
Udostępnił - Arkadiusz Olechwieruk (Kierownik Wydziału Prawno - Organizacyjnego) - 2006-11-23 14:15:02
Opublikował - - 2006-11-23 13:54:19
Zmienił - Arkadiusz Olechwieruk (Kierownik Wydziału Prawno - Organizacyjnego) - 2006-11-23 14:16:47