Informacja Wydziału Spraw Obywatelskich
W związku z wejściem ustawy o ewidencji ludności (Dz.U. 2010r., nr.217 poz. 1427 z późn. zm.) ustawy o dowodach osobistych (Dz.U. 2010, nr 167 poz. 1131 z późn. zm.) oraz ustawy Prawo o aktach stanu cywilnego(Dz.U. 2010, poz. 1741 z późn. zm.) w dniu 1 marca br. rusza System Rejestrów Państwowych (SRP), Urzędnicy będą korzystali z SRP za pomocą aplikacji ŹRÓDŁO. Nowy system informatyczny połączy kluczowe rejestry państwowe – rejestr PESEL, dowody osobiste i akty stanu cywilnego, które dzięki zintegrowaniu pozwolą na szybszą i o wiele wygodniejszą obsługę obywateli. Ustawy te wprowadzają wiele zmian:
 
DOWODY OSOBISTE 
Wniosek o dowód lub akt stanu cywilnego w dowolnym urzędzie

Dzięki zintegrowanemu Systemowi Rejestrów Państwowych adres zameldowania nie będzie już decydował o miejscu prowadzenia wielu formalności urzędowych a co za tym idzie sprawy związane z dowodami osobistymi czy aktami stanu cywilnego załatwimy w dowolnym urzędzie na terenie całego kraju. Na akt trzeba będzie poczekać kilka dni (7-10 dni) ale nie trzeba będzie nigdzie jeździć.

Nowy wzór dowodu osobistego 
Złożony po 1 marca wniosek o wydanie dowodu osobistego, uprawni do otrzymania dokumentu tożsamości opartym na nowym wzorze. Na dokumencie pojawi się szereg nowych zabezpieczeń, m.in. dwukrotnie powtórzone zdjęcie, mikrodruki, tłoczenia i specjalne farby. Dzięki temu stanie się trudniejszy do sfałszowania. Na dokumencie tożsamości znajdą się informacje o polskim obywatelstwie, a opisy pól będą również w języku angielskim. Nie będzie także informacji o kolorze oczu i wzroście, ani skanu podpisu posiadacza. Zniknie również adres zameldowania. Oznacza to, iż po zmianie zameldowania nie trzeba będzie wymieniać dowodu na nowy.

WAŻNE

Dowody osobiste wydane przed dniem 1 marca 2015 r. zachowują ważność do upływu terminów w nich określonych, adres miejsca zameldowania zamieszczony w dowodzie osobistym wydanym na podstawie przepisów ustawy z dnia 10 kwietnia 1974 r. o ewidencji ludności i dowodach osobistych od dnia wejścia w życie w/w ustawy nie potwierdza adresu miejsca zameldowania, a zmiana miejsca zameldowania zamieszczonego w dowodzie osobistym nie stanowi podstawy do jego wymiany.  

Uproszczony wniosek o dowód osobisty
Wniosek o wydanie dowodu osobistego będzie bardziej przejrzysty. Instrukcja wypełniania została napisana prostym językiem i przedstawiona graficznie. Do wniosku dołączamy 1 kolorowe zdjęcie o wymiarach 35x45, wykonane na jednolitym jasnym tle, mającym dobrą ostrość oraz odwzorowującym naturalny kolor skóry, obejmującym wizerunek od wierzchołka głowy do górnej części barków, tak aby twarz zajmowała 70-80% zdjęcia, pokazującego wyraźnie oczy, zwłaszcza źrenice, i przedstawiającym osobę w pozycji frontalnej, bez nakrycia głowy i okularów z ciemnymi szkłami, patrzącą na wprost z otwartymi oczami nieprzesłonientymi włosami, z naturalnym wyrazem twarzy i zamkniętymi ustami. Fotografia powinna być wykonana nie wcześniej niż 6 miesięcy przed złożeniem wniosku. Wniosek należy złożyć osobiście lub w postaci elektronicznej, opatrzony bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu lub podpisem potwierdzonym profilem zaufanym ePUAP, do organu dowolnej gminy. Osoby zobowiązane do posiadania dowodu osobistego mogą składać wniosek nie wcześniej niż 30 dni przed datą 18 urodzin. 

Wymeldowanie 
Osoba dokonująca zgłoszenia wymeldowania, zgłoszenia wyjazdu za granice na pobyt czasowy lub na stałe może zrobić to osobiście lub w postaci elektronicznej, opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu lub podpisem potwierdzonym profilem zaufanym ePUAP, do organu dowolnej gminy. 
Ślub poza urzędem

Ślub w plenerze?
Czemu nie! Od 1 marca będzie można wziąć ślub poza urzędem stanu cywilnego. Para będzie musiała złożyć wniosek do kierownika w dowolnym urzędzie na terenie całego kraju.  Należy jednak wziąć pod uwagę, że musi być to miejsce gwarantujące zachowanie powagi i doniosłości ceremonii oraz bezpieczeństwa wszystkich uczestników. Ostateczna decyzja będzie należała do kierownika USC. W myśl nowych przepisów za zorganizowanie takiej uroczystości przyszli małżonkowie, będą musieli zapłacić 1000 zł.

Nadawanie obcego imienia
Już wkrótce możliwe będzie również nadawanie dzieciom imion obcego pochodzenia. Nadal będzie można nadać dziecku maksymalnie dwa imiona, nie będą mogły być one zdrobniałe, uwłaczające, ani ośmieszające. Decyzja o tym, czy zaproponowane przez rodziców imię spełnia wymagania przewidziane przez przepisy, należy do kierownika USC.
Udostępnił - Maciek Jędrusik (Wydział Promocji Miasta) - 2015-02-27 09:12:55
Opublikował - Maciek Jędrusik (Wydział Promocji Miasta) - 2015-02-27 09:12:55
Zmienił - Maciek Jędrusik (Wydział Promocji Miasta) - 2015-03-04 15:10:24