Budżet Obywatelski 2016

Informacja o wynikach głosowania.

 
Informacja o wynikach głosowania

Znamy zwycięskie projekty, które zostaną zrealizowane z ramach Budżetu Obywatelskiego 2016.
Okręg nr 1
1. Budowa zatok parkingowych przy ul. Asfaltowej - 35 głosów
2. Strefa Aktywności Rodzinnej Osiedle Nowotki - 52 głosy

Okręg nr 2
1. Remont alejek i budowa siłowni zewnętrznej w Parku Alfred - 95 głosów
2. Rozszerzenie placu zabaw w Parku Jordan o strefę aktywności rodzinnej - 105 głosów

Okręg nr 3
1. Budowa placu zabaw przy ul. Lwowskiej i Krakowskiej, etap I - 68 głosów
2. Wybieg dla psów - osiedle Dziekana - 6 głosów


Oddano głosów: 363

w tym: ważnych 361

--------------

Informacja o zasadach i terminach głosowania.
Wzór karty do głosowania.

Głos na najlepszy projekt w okręgu będzie można oddać w dniach 19-23 października w Urzędzie Miasta w Czeladzi w sali nr 113.


Opis projektów

OKRĘG NR 1
Spis ulic przynależnych do okręgów, str 1

Projekt nr 1
Budowa zatok parkingowych przy ul. Asfaltowej
Projekt zakłada budowę zatok parkingowych przy ul. Asfaltowej na długości 60 m.
Wybudowanie zatok parkingowych pozwoli w sposób zorganizowany zaspokoić potrzeby mieszkańców, w szczególności budynków przy ul. Waryńskiego ( 18-20, 22-26, 35-37) i Armii Krajowej 28-32.
Zgłaszający: Ewa Fronczek, Marek Jarno


Projekt nr 2
Strefa Aktywności Rodzinnej – Osiedle Nowotki
Projekt zakłada stworzenia miejsca zabaw rodzinnych dla mieszkańców w każdym wieku. Oprócz różnorodnych metalowych urządzeń placu zabaw, powstanie siłownia zewnętrza, przeznaczona dla młodzieży, rodziców, seniorów. Teren ma być ogrodzony, wyposażony w ławki, kosze na śmieci, bezpieczną nawierzchnię.
Powstanie Strefy Aktywności przyczyni się stworzenia bezpiecznej przestrzeni do zabawy dla dzieci i integracji rodzin.
Zgłaszający: Anna Zub, Mateusz Zub


OKRĘG NR 2
Spis ulic przynależnych do okręgów, str 2

Projekt nr 3
Remont alejek i budowa siłowni zewnętrznej w parku Alfred
Projekt zakłada wyasfaltowanie istniejących alejek, montaż nowych ławek, zagospodarowanie zieleni (nasadzenie drzew, krzewów, kwiatów), powstanie siłowni zewnętrznej i częściowego oświetlenia. Korzyści, wynikające z realizacji projektu to m.in. stworzenie możliwości bezpiecznego poruszania się i jazdy na rowerze, rolkach oraz zagospodarowanie strefy wypoczynku i rekreacji dla rodzin i całego społeczeństwa lokalnego.
Zgłaszający: Łukasz Zub


Projekt nr 4
Rozszerzenie placu zabaw w parku Jordan o strefę aktywności rodzinnej
Projekt zakłada rozszerzenie wybudowanego w tym roku Placu zabaw dla dziecięcych zmysłów o dodatkową strefę aktywności rodzinnej. Miałyby się tam znaleźć urządzenia dla dla szerokiej grupy wiekowej użytkowników. Proponowany jest podział na dwie części – siłownię na wolnym powietrzu (m.in. biegacz+pylon+orbitrek, twister+wahadło, drabinka+podciąg nóg) oraz urządzenia ruchowo-zabawowe (platforma obrotowa, maszt do wspinania, stół pingpongowy). W projekcie uwzględniono nasadzenie drzew i krzewów. Całość
Rozszerzenie istniejącego placu zabaw o strefę aktywności rodzinnej zwiększy atrakcyjność obiektu i całego parku. Ze strefy będą mogły korzystać nie tylko dzieci, ale także młodzież i dorośli. Powstanie siłowni ma także na celu promowanie zdrowego, aktywnego stylu życia.
Zgłaszający: Anna Pernal


OKRĘG NR 3
Spis ulic przynależnych do okręgów, str 3

Projekt nr 5
Budowa placu zabaw przy ul. Lwowskiej i Krakowskiej, etap I
Projekt zakłada zagospodarowanie terenu w pobliżu ul. Brynickiej i Lwowskiej (dawny plac manewrowy przy Gim. nr 3) na ogrodzony plac zabaw dla dzieci. W pobliżu znajduje się tylko jeden plac zabaw, należący do spółdzielni mieszkaniowej Saturn,.
Projekt jest szansą na zagospodarowanie pustej, nieciekawej przestrzeni na miejsce przyjazne dzieciom i ich opiekunom.
W najbliższym czasie zakłada się realizację I etapu budowy placu zabaw, z założeniem, że w przyszłości uda się zrealizować także II etap – doposażenie placu zabaw. I etap zakłada położenie bezpiecznej nawierzchni, montaż ławek, koszy na śmieci, piaskownicy, innych urządzeń do zabawy. Wśród korzyści, wynikających z realizacji projektu Zgłaszający wymienia wzmocnienie więzi lokalnej społeczności, podniesienie estetyki pobliskiego terenu, poprawę jakości spędzania wolnego czasu przez mieszkańców tej dzielnicy.
Zgłaszający: Patrycja Juszczyk


Projekt nr 6
Wybieg dla psów – Osiedle Dziekana
wybieg dla psów o wymiarach 30x50 m (pow. 1500 m2), ogrodzony siatką o wysokości 1,5 m, wyposażony w 2 kosze na śmieci z pojemnikiem na woreczki oraz 2 ławki.. Teren wybrany na potrzeby realizacji projektu jest porośnięty trawą i otoczony drzewami, które zapewnią ochronę przed słońcem.
Celem projektu jest stworzenie ogrodzonej, bezpiecznej przestrzeni dla psów, gdzie będą mogły swobodnie biegać i mieć kontakt z innymi zwierzętami. Realizacja projektu pozwoli na rozwiązanie problemu puszczania psów bez smyczy w miejscach publicznych, zaspokojenie potrzeb psów mieszkających w mieście, propagowanie nawyku sprzątania po pupilach.
Udostępnił - Łukasz Kożuch (Wydział Promocji Miasta) - 2015-04-17 08:22:31
Opublikował - Łukasz Kożuch (Wydział Promocji Miasta) - 2015-04-17 08:22:31
Zmienił - Łukasz Kożuch (Wydział Promocji Miasta) - 2016-03-04 11:02:46