Dopalacze - Wypalacze „Środki zastępcze”
W związku z rozpoczynającym się okresem wypoczynku letniego Państwowa Inspekcja Sanitarna  województwa śląskiego będzie kontynuowała akcję informacyjno – edukacyjną pod hasłem: Dopalacze - Wypalacze  „Środki zastępcze”, której celem jest zwrócenie uwagi na skutki zdrowotne wynikające z używania „dopalaczy” w środowisku młodzieży.

 
Prowadzenie kampanii edukacyjno – informacyjnej  dla  młodzieży  ma  na celu ograniczenie zagrożenia życia i zdrowia wynikającego z coraz powszechniejszej dostępności do substancji o działaniu psychoaktywnym.


Udostępnił - Łukasz Kożuch (Wydział Promocji Miasta) - 2015-07-01 15:24:51
Opublikował - Łukasz Kożuch (Wydział Promocji Miasta) - 2015-07-01 15:24:51