„Rodzina 500+” – najważniejsze informacje
Od 1 kwietnia br. startuje program „Rodzina 500+”.

 
Od 14 marca br. wnioski będą dostępne:
  • w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Czeladzi przy ulicy 17 Lipca 27,
  • w siedzibie Urzędu Miasta w Czeladzi przy ulicy Katowickiej 45 ( parter  Punkt  Informacyjny),
  • w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej – Punkt Pracowników Socjalnych (Piaski), ul. Zwycięstwa 6.

Formularze wniosków będzie można również pobrać ze stron internetowych:
  • Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Czeladzi www.mops.czeladz.pl (zakładka „Rodzinka 500+”)
  • Urzędu Miasta Czeladź www.czeladz.pl (rotator „Rodzina 500+”).
Wypełnione wnioski wraz z załącznikami będzie można składać
od 1 kwietnia 2016 r.

Osobiście w siedzibie Urzędu Miasta w Czeladzi  przy ul. Katowickiej 45 (parter, lewe skrzydło,  pokoje nr 16 i 19)

Będzie można wysłać wniosek wraz z dokumentacją drogą pocztową na adres: Urząd Miasta Czeladź, 41-250 Czeladź ul. Katowicka 45 z dopiskiem „Wniosek Rodzina 500+”.

Wnioski będzie można również składać w wersji elektronicznej pod warunkiem posiadania podpisu kwalifikowanego lub zaufanego profil na elektronicznej platformie ePUAP, za pośrednictwem ministerialnej platformy elektronicznej "Empatia" oraz przez rachunek z dostępem do bankowości elektronicznej www.mpips.gov.pl/wsparcie-dla-rodzin-z-dziecmi/rodzina-500-plus/jak-zlozyc-wniosek-o-rodzina-500-plus-on-line/
WAŻNE    
Jeśli wniosek zostanie złożony w ciągu pierwszych trzech miesięcy od dnia wejścia w życie ustawy, tj.: do 1 lipca 2016 roku, kwota świadczenia zostanie wyrównana za miniony okres, tj.  za okres od 1 kwietnia br. Dlatego, aby uniknąć kolejki, prosimy o rozważenie możliwości złożenia  wniosku w Urzędzie w ciągu 3 miesięcy tj.: od 1 kwietnia do 1 lipca br.

Infolinia dotycząca programu Rodzina 500+ numer:  32 20 77 005 działa od  od poniedziałku do piątku w godzinach od 7.30 do 15.30.

Szczegółowe informacje dotyczące programu:

www.mpips.gov.pl/wsparcie-dla-rodzin-z-dziecmi/rodzina-500-plus/wyjasniamy-krok-po-kroku/

www.mpips.gov.pl/wsparcie-dla-rodzin-z-dziecmi/rodzina-500-plus/pytania-i-odpowiedzi/

www.mpips.gov.pl/wsparcie-dla-rodzin-z-dziecmi/rodzina-500-plus/informatory-rodzina-500-plus/

www.mpips.gov.pl/wsparcie-dla-rodzin-z-dziecmi/rodzina-500-plus/wzor-wniosku-o-swiadczenie-wychowawcze/

www.mpips.gov.pl/wsparcie-dla-rodzin-z-dziecmi/rodzina-500-plus/prawo/

www.mpips.gov.pl/aktualnosci-wszystkie/rodzina-500-plus/art,7738,poznaj-program-rodzina-500-plus-czesc-i.html

www.mpips.gov.pl/aktualnosci-wszystkie/rodzina-500-plus/art,7757,poznaj-program-rodzina-500-plus-czesc-ii.html

www.mpips.gov.pl/aktualnosci-wszystkie/rodzina-500-plus/art,7776,odpowiadamy-na-wasze-pytania-o-rodzina-500-plus.html

www.mpips.gov.pl/aktualnosci-wszystkie/rodzina-500-plus/art,7770,poznaj-program-rodzina-500-plus-czesc-iii.htmlZałączniki:
Pobierz plik (wniosek_500.pdf)wniosek_500.pdf 145 Kb
Udostępnił - Anna Tatarek (Wydział Promocji Miasta) - 2016-03-11 08:40:55
Opublikował - Anna Tatarek (Wydział Promocji Miasta) - 2016-03-11 08:40:55
Zmienił - Anna Tatarek (Wydział Promocji Miasta) - 2016-03-22 11:14:28