Z-ca Burmistrza ds. Komunalnych - mgr Elżbieta Dmitruk
 
Zadania Zastępcy Burmistrza do spraw Komunalnych:
1. Sprawuje bezpośredni nadzór nad pracą Wydziałów: Gospodarki Nieruchomościami, Rozwoju Miasta, Zamówień Publicznych oraz nad gminnymi jednostkami organizacyjnymi podległymi mu zgodnie z regulaminem organizacyjnym, tj.: Zakładem Budynków Komunalnych i Miejskim Zarządem Gospodarki Komunalnej.
2. Zajmuje się całokształtem spraw związanych z gospodarką nieruchomościami gminnymi oraz gospodarką komunalną.
3. Współpracuje z Radą Miejską w Czeladzi i jej komisjami w zakresie zadań przez siebie nadzorowanych.
4. Przedkłada Burmistrzowi przygotowane przez siebie projekty uchwał.
5. Wydaje decyzje administracyjne na podstawie odrębnych upoważnień.
6. Wykonywanie nadzoru nad działalnością spółek prawa handlowego z udziałem Gminy Czeladź.
Udostępnił - Agnieszka Pokorny (Wydział Organizacyjny) - 2015-01-07 10:45:02
Opublikował - Maciek Jędrusik (Wydział Promocji Miasta) - 2015-01-07 10:45:02
Zmienił - Grzegorz Chała (Wydział Prawno-Organizacyjny) - 2015-06-10 15:05:13
PDF Drukuj Email