Pomoc publiczna
Filtr 
   Kolejność 
   Pokaż 
Data publikacji Tytuł dokumentu Status
2014-07-30 Sprawozdanie z realizacj i Gminnego Programu Profilaktyk i i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych za rok 2013 Obowiązujący
2014-07-30 Sprawozdanie z realizacj i Gminnego Programu Profilaktyk i i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych za rok 2012 Obowiązujący
2014-07-30 Sprawozdanie z realizacj i Gminnego Programu Profilaktyk i i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych za rok 2011 Obowiązujący
2014-07-30 Sprawozdanie z realizacj i Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych za rok 2010 Obowiązujący
2011-06-01 Wykaz osób fizycznych i prawnych, którym udzielono pomocy publicznej w 2010 r. Obowiązujący
2011-01-19 Uchwała nr LXXIII/1285/2010 w sprawie: uchwalenia „Programu współpracy miasta Czeladź z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie... Zmodyfikowany
2010-05-25 Sprawozdanie z Programu współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego w zakresie zadań publicznych za 2009 r. Obowiązujący
2010-05-25 Sprawozdanie z Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych za 2009 r. Obowiązujący
2010-05-25 Sprawozdanie z Programu Profilaktyki Zdrowotnej za 2009 r. Obowiązujący
2010-05-25 Sprawozdanie z Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii za 2009 r. Obowiązujący
2009-08-03 Zarzadzenie nr 147/2009 w sprawie przyznania nagród sportowych dla zawodników Miejskiego Czeladzkiego Klubu Sportowego. Obowiązujący
2009-08-03 Zarządzenie nr 148/2009 w sprawie przyznania stypendium sportowego dla Krzysztofa Brzozowskiego zawodnika MKS-MOS PŁOMIEŃ Sosnowiec. Obowiązujący
2009-08-03 Zarządzenie nr 149/2009 w sprawie przyznania stypendiów sportowych dla zawodników Miejskiego Czeladzkiego Klubu Sportowego. Obowiązujący
2009-04-23 Sprawozdanie z realizacji Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych za rok 2008. Obowiązujący
2009-04-23 Sprawozdanie z Programu Profilaktyki Zdrowotnej dla Miasta Czeladź na lata 2007-2009. Obowiązujący
2009-03-13 Sprawozdanie o zaległościach przedsiębiorców za 2008 rok - E Obowiązujący
2009-03-13 Sprawozdanie o udzielonej pomocy publicznej za 2008 rok. Obowiązujący
2009-03-13 Sprawozdanie o zaległościach przedsiębiorców za 2008 rok - D Obowiązujący
2008-08-01 Sprawozdanie o udzielonej pomocy publicznej za IV kwartał 2007 roku Obowiązujący
2008-08-01 Sprawozdanie o udzielonej pomocy publicznej za II kwartał 2007 roku Obowiązujący
2008-08-01 Wykaz osób fizycznych i prawnych którym udzielono pomocy publicznej w 2004 roku Obowiązujący
2008-08-01 Wykaz osób fizycznych i prawnych którym udzielono pomocy publicznej w 2003 roku Obowiązujący
2008-08-01 Sprawozdanie o udzielonej pomocy publicznej za 2005 rok Obowiązujący
2008-08-01 Sprawozdanie o udzielonej pomocy publicznej za 2004 rok Obowiązujący
2008-08-01 Sprawozdanie o udzielonej pomocy publicznej Kw. IV 2006 roku Obowiązujący
2008-08-01 Sprawozdanie o udzielonej pomocy publicznej Kw. IV 2005 roku Obowiązujący
2008-08-01 Sprawozdanie o udzielonej pomocy publicznej Kw. IV 2004 roku Obowiązujący
2008-08-01 Sprawozdanie o udzielonej pomocy publicznej Kw. III 2007 roku Obowiązujący
2008-08-01 Sprawozdanie o udzielonej pomocy publicznej Kw. III 2006 roku Obowiązujący
2008-08-01 Sprawozdanie o udzielonej pomocy publicznej Kw. III 2005 roku Obowiązujący
2008-08-01 Sprawozdanie o udzielonej pomocy publicznej Kw. II 2006 roku Obowiązujący
2008-08-01 Sprawozdanie o udzielonej pomocy publicznej Kw. II 2005 roku Obowiązujący
2008-08-01 Sprawozdanie o udzielonej pomocy publicznej Kw. I 2007 roku Obowiązujący
2008-07-30 Sprawozdanie o udzielonej pomocy publicznej I kw. 2006 roku Obowiązujący
2008-07-30 Sprawozdanie o udzielonej pomocy publicznej I kw. 2005 roku Obowiązujący
2008-07-30 Sprawozdanie o udzielonej pomocy publicznej w 2003 roku Obowiązujący
2008-07-30 Sprawozdanie o udzielonej pomocy publicznej za II kwartały 2008 Obowiązujący
2008-05-15 Sprawozdanie o udzielonej pomocy publicznej za I kwartał 2008 roku. Obowiązujący
2008-04-09 Sprawozdanie z Programu Profilaktyki Zdrowotnej dla miasta Czeladź na lata 2007-2009. Obowiązujący
2008-04-09 Sprawozdanie z Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii za 2007 rok. Obowiązujący
2008-04-09 Sprawozdanie z programu współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego w zakresiezadań publicznych w roku 2007. Obowiązujący
2008-04-07 Sprawozdanie z realizacji Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych za rok 2007. Obowiązujący
2008-02-20 Informacja z dokonanych umorzeń należności oraz przyznanych ulg w trybie Uchwały Nr LXXV/1081/2006 Rady Miejskiej w Czeladzi z dnia 25 lipca 2006 r. w sprawie szczegółowych zasad i trybu umarzania, odraczania lub rozkładania na raty spłat należności .... Obowiązujący
2008-02-20 Sprawozdanie z udzielonej pomocy publicznej za 2007 rok. Obowiązujący
2008-02-19 Sprawozdanie z programu współpracy z organizacjami pozarzadowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego w zakresie zadań publicznych w roku 2006 Obowiązujący
2008-02-19 Sprawozdanie z programu współpracy z organizacjami pozarzadowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego w zakresie zadań publicznych w roku 2005 Obowiązujący
2008-02-19 Sprawozdanie z programu współpracy z organizacjami pozarzadowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego w zakresie zadań publicznych w roku 2004 Obowiązujący
2007-12-14 Uchwała Nr XXVIII/293/2007 w sprawie uchwalenia Programu współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego w zakresie realizacji zadań publicznych na rok 2008 Nieobowiązujący
2007-09-10 Pomoc publiczna informacje ogólne Obowiązujący
2007-09-10 Wykaz osób fizycznych i prawnych którym udzielono pomocy publicznej w 2006 roku Obowiązujący
2007-05-17 Uchwała nr VI/58/2007 w sprawie: uchwalenia "Programu współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego w zakresie realizacji zadań publicznych na rok 2007". Nieobowiązujący
2007-05-08 Uchwała Nr LXI/932/2005 w sprawie uchwalenia Programu współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego w zakresie realizacji zadań publicznych na rok 2006 Nieobowiązujący
2007-05-08 Uchwała Nr XL/556/2004 Rady Miejskiej w Czeladzi w sprawie: uchwalenia Programu współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalnosć pożytku publicznego w zakresie realizacji zadań publicznych w roku 2005 Nieobowiązujący
2007-05-08 Sprawozdanie o udzielonej pomocy publicznej za I kwartał 2003 roku. Obowiązujący
2007-05-08 Uchwalenie "Programu współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego w zakresie realizacji zadań publicznych w roku 2004" Nieobowiązujący
2007-05-08 Sprawozdanie o udzielonej pomocy publicznej za II kwartał 2003 roku. Obowiązujący