Rada Miejska w Czeladzi

→ Uchwały Rady Miejskiej

→ Radni Rady Miejskiej (Kadencja 2014-2018)


→ Protokoły Rady Miejskiej (Kadencja 2014-2018)

→ Komisje Rady Miejskiej (Kadencja 2014-2018)

→ Interpelacje, wnioski i zapytania Radnych Rady Miejskiej
(powyższy link zawiera zbiór dokumentów składanych w formie pisemnej, wnioski i interpelacje składane w formie "ustnej" oraz odpowiedzi na nie dostępne są w protokołach oraz plikach dźwiękowych z poszczególnych sesji RM)


Projekty uchwał Rady Miejskiej w Czeladzi dostępne są w zakładce Materiały sesyjne


Poprzednie  kadencje Rady  Miejskiej w Czeladzi


Rada Miejska w Czeladzi w kadencji 2002-2006

Rada Miejska w Czeladzi w kadencji 2006-2010


Rada Miejska w Czeladzi w kadencji 2010-2014

 

Udostępnił - Agnieszka Pokorny (Wydział Organizacyjny) - 2006-09-27 20:46:57
Opublikował - Arkadiusz Olechwieruk (Kierownik Wydziału Prawno - Organizacyjnego) - 2006-09-27 20:43:01
Zmienił - Mariusz Cieślicki (Wydział Organizacyjny) - 2015-06-08 15:36:15
PDF Drukuj Email