Młodzieżowa Rada Miasta

Młodzieżowa Rada Miasta
– jest to fakultatywny organ samorządu terytorialnego o charakterze konsultacyjnym. Radzie zależało by obywatele byli zainteresowani sprawami publicznymi a w szczególności by włączyć młodzież do procesu konsultacji. Młodzieżowa Rada zapewnia młodzieży udział w procesie podejmowania decyzji dotyczących spraw związanych z jej grupą wiekową na poziomie lokalnym. Ukonstytuowanie Młodzieżowej Rady pozwala na dialog między młodzieżą a przedstawicielami Rady Miejskiej, Burmistrzem i urzędnikami, co przyczynia się do zwiększenia skuteczności podejmowanych rozwiązań przez władze naszego miasta.

Młodzieżowa Rada utworzona jest przez grupę młodych ludzi, którzy zostali wybrani przez swoich rówieśników w demokratycznych wyborach organizowanych w szkołach. Pełnią rolę reprezentacji młodzieży na danym terenie i mają na celu uwrażliwianie władz samorządowych na potrzeby młodych mieszkańców oraz wyrażanie opinii o działaniach organów samorządu terytorialnego w zakresie dotyczącym młodzieży.

Młodzieżowi radni to osoby uczące się, pracując w młodzieżowej radzie biorą odpowiedzialność za swoje środowisko lokalne, uczą się samodzielności i zasad funkcjonowania samorządu. Mają także możliwość wpływania na swoje miasto. Aktywność Młodzieżowej Rady (lokalnych liderów młodzieży) może przynieść korzyści całej społeczności lokalnej. Dzięki jej działalności interesy młodzieży mogą być lepiej reprezentowane, a potrzeby lepiej zaspokajane.


 


Powołanie i Statut:

(SE-RM.0030.2.2014)

UCHWAŁA NR LXII/911/2014 RADY MIEJSKIEJ W CZELADZI z dnia 16 stycznia 2014 r. w sprawie powołania Młodzieżowej Rady Miasta Czeladź i nadania jej statutu.

I kadencja

(01.09.2014- 31.08.2015)

(SE-RM.0030.1.2014)

Obwieszczenie Miejskiej Komisji Wyborczej o wynikach wyborów do MRMC z dnia 4 czerwca 2014 roku

Wybranych zostało 19 radnych.

(SE-RM.0031.1.2014)

Wybrane Prezydium:
Przewodniczący-
Paweł Pala
Z-ca Przewodniczącego- Wiktoria Banaś i Angelika Zwierzchowska
Sekretarz- Paulina Krupińska

II kadencja

(01.09.2015- 31.08.2016)

(SE-RM.0030.5.2015)

Obwieszczenie Miejskiej Komisji Wyborczej o wynikach wyborów do MRMC z dnia 2 czerwca 2015 roku.

Wybranych zostało 19 radnych.

(SE-RM.0031.4.2015)

Wybrane Prezydium:
Przewodnicząca-
Karolina Pawlik
Z-ca Przewodniczącego- Patrycja Ciwiś i Michał Porzuc
Sekretarz- Marta NowackaUdostępnił - Mariusz Cieślicki (Wydział Organizacyjny) - 2015-10-08 11:09:32
Opublikował - Mariusz Cieślicki (Wydział Organizacyjny) - 2015-10-08 11:09:32
Zmienił - Mariusz Cieślicki (Wydział Organizacyjny) - 2015-10-19 16:16:07
PDF Drukuj Email