Plan Pracy Rady Miejskiej w Czeladzi - VII kadencja (2014-2018)
Pierwsza Sesja w VII kadencji odbyła się, dnia 1 grudnia 2014 r.
 

2016 r.

UCHWAŁA NR XX/268/2015

RADY MIEJSKIEJ W CZELADZI

z dnia 17 grudnia 2015 r.

w sprawie przyjęcia ramowego planu pracy Rady Miejskiej w Czeladzi na 2016 rok

Uchwała Nr XXI/296/2016

RADY MIEJSKIEJ W CZELADZI

z dnia 28 stycznia 2016

w sprawie zmiany Uchwały Nr XX/268/2015 w sprawie przyjęcia ramowego planu pracy Rady Miejskiej w Czeladzi na 2016 rok


RAMOWY PLAN PRACY RADY MIEJSKIEJ w CZELADZI na 2016 r.


1.

Styczeń


Sprawozdanie z realizacji inwestycji w 2015 rok


3.

Marzec


1.Sprawozdanie z realizacji zadań z zakresu gospodarki wodnościekowej

2. Sprawozdanie z realizacji planów pracy komisji stałych Rady Miejskiej
w 2015 rokuKwiecień

1. Przyznanie tytułu Honorowego Obywatela Miasta i Nagród Miasta

2. Ocena stanu bezpieczeństwa i porządku w mieście

3.

Maj


Zatwierdzenie taryf dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków


4.

Czerwiec


Ocena wykonania Budżetu za 2015 rok, udzielenie absolutorium Burmistrzowi za 2015 rok

5.

Lipiec, Sierpień

Przerwa wakacyjna.


6.

Wrzesień


 1. 1.Wykonanie Budżetu Miasta za I półrocze 2015 roku

 2. 2.Informacja dla Rady Miejskiej o złożonych oświadczeniach majątkowych.


7.

Listopad


 1. Propozycje do Budżetu Miasta na 2017 rok

 2. Podatki i opłaty lokalne na 2017 rok


8.

Grudzień


 1. Przyjęcie Budżetu Miasta na 2017 rok.

 2. Przyjęcie ramowego planu pracy Rady Miejskiej na 2017 rok

 3. Zatwierdzenie ramowych planów pracy stałych komisji Rady Miejskiej na 2017 rok
2015 r.


UCHWAŁA NR V/79/2015

 1. RADY MIEJSKIEJ W CZELADZI

z dnia 26 stycznia 2015 r.w sprawie przyjęcia ramowego planu pracy Rady Miejskiej w Czeladzi na 2015 rok


RAMOWY PLAN PRACY RADY MIEJSKIEJ w CZELADZI na 2015 r.

1.

Styczeń


Przyjęcie planu pracy Rady Miejskiej na 2015 rok


2.

Marzec


Przyznanie tytułu Honorowego Obywatela Miasta i Nagród Miasta


3.

Maj


Zatwierdzenie taryf dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków


4.

Czerwiec


Ocena wykonania Budżetu za 2014 rok, udzielenie absolutorium Burmistrzowi za 2014 rok


5.

Lipiec, Sierpień

Przerwa wakacyjna.


6.

Wrzesień


 1. Wykonanie Budżetu Miasta za I półrocze 2015 roku

 2. Informacja dla Rady Miejskiej o złożonych oświadczeniach majątkowych.


7.

Listopad


 1. Propozycje do Budżetu Miasta na 2016 rok

 2. Podatki i opłaty lokalne.


8.

Grudzień


Przyjęcie Budżetu Miasta na 2016 rok.Udostępnił - Łukasz Kożuch (Wydział Promocji Miasta) - 2016-02-04 13:16:32
Opublikował - Łukasz Kożuch (Wydział Promocji Miasta) - 2016-02-04 13:16:32
Zmienił - Łukasz Kożuch (Wydział Promocji Miasta) - 2016-02-04 13:25:19
PDF Drukuj Email