ANALIZOWANE OBSZARY KRYZYSOWE

Urząd Miasta Czeladź opracowuje Gminny Program Rewitalizacji, który ma na celu poprawić wizerunek miasta i sprawić, aby otoczenie stało się bardziej przyjazne, a mieszkańcy byli bardziej zadowoleni.

Zmiany mają polegać zarówno na podniesieniu walorów estetycznych Miasta, jak i na rozwiązaniu najbardziej palących problemów społecznych i gospodarczych.

Urząd Miasta Czeladź wraz z jednostkami miejskimi prowadzi analizy mające na celu określenie obszarów kryzysowych, na których należy szczególnie skupić politykę miejską. Tym samym analizy skupiono na 4 obszarach: Stare Miasto, Nowe Miasto, Stare Piaski oraz Kolonia Saturn. Pogłębione analizy tych części miasta pozwolą w nich wyznaczyć obszary rewitalizacji.

Wskazanie ww. 4 obszarów kryzysowych wynika nie tylko z obserwacji bezpośrednich, ale jest podparte danymi dotyczącymi sytuacji społecznej i gospodarczej. Jest też odpowiedzią na specyfikę tych obszarów. Jednocześnie stanowi kontynuację prowadzonej od roku 2003 polityki rewitalizacyjnej, skupionej na wybranych obszarach problemowych miasta.

Prowadzone badania, ankiety i analiza danych mają dostarczyć informacji czy proponowane obszary, granice nie powinny zostać zmienione lub zmodyfikowane.
 

Udostępnił - Łukasz Kożuch (Wydział Promocji Miasta) - 2015-10-15 13:22:54
Opublikował - Łukasz Kożuch (Wydział Promocji Miasta) - 2015-10-15 13:22:54
Zmienił - Łukasz Kożuch (Wydział Promocji Miasta) - 2015-12-10 11:18:44
PDF Drukuj Email