Uzasadnienie i Idea Procesu Rewitalizacji
Rewitalizacja Miasta CzeladźRuszają prace zmierzające do opracowania „Gminnego Programu Rewitalizacji Miasta Czeladź na lata 2015 - 2020”, które będą koordynowane przez konsultantów Centrum Doradztwa Strategicznego s.c. z Krakowa.
Wstępnie do Gminnego Programu Rewitalizacji Miasta Czeladź zostały wybrane 4 obszary Miasta:
Stare Miasto,
Saturn,
Stare Piaski,
Nowe Miasto. 
 
Pojęcie rewitalizacji odnosi się do działań realizowanych na zniszczonych lub zdegradowanych obszarach miasta, na których mogą występować różnorakie problemy m.in. gospodarcze czy społeczne. Rewitalizacja jest procesem wieloaspektowym, który pozwala przywrócić zniszczonym dzielnicom  zatracone przez nich funkcje.

Należy jednak podkreślić, że rewitalizacja jest także procesem społecznym, co oznacza, że podejmowane działania powinny odpowiadać na potrzeby mieszkańców. Dlatego też, w działaniach przygotowujących Program Rewitalizacji zaproponowano model partycypacyjny, angażujący przedstawicieli środowisk lokalnych (służby porządkowe, pomoc społeczna), środowiska gospodarczego a także organizacji pozarządowych oraz mieszkańców Czeladzi.
W ramach prac nad dokumentem zrealizowane zostaną 2 warsztaty strategiczne, na których przedstawiciele lokalnej społeczności będą rozmawiać o mocnych i słabych stronach miasta oraz kierunkach rozwoju obszarów wybranych do rewitalizacji. Na warsztatach zostaną przedyskutowane także kluczowe problemy, jakie występują na wybranych obszarach oraz zebrane wstępne propozycje zadań i projektów odpowiadających na te problemy.
Sami mieszkańcy Miasta również mają okazję wypowiedzieć się na temat procesu rewitalizacji. W ramach prac nad dokumentem zrealizowane zostały badania sondażowe z mieszkańcami. 22 września badania sondażowe na ulicach miasta prowadzili ankieterzy, którzy rozmawiali z mieszkańcami na temat problemów i wyzwań Czeladzi. Na stronie internetowej miasta, w zakładce Rewitalizacja  zamieszczona została ankieta, do której wypełnienia serdecznie zapraszamy wszystkich, którzy chcieliby przyczynić się do poprawy wizerunku Czeladzi.
 Ponadto na przełomie października oraz listopada zostaną przeprowadzone konsultacje społeczne.
Urząd Miasta Czeladź uruchomił także specjalny adres e-mailowy: Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć. , pod którym można zgłaszać uwagi oraz sugestie dotyczące proponowanych do realizacji projektów rewitalizacji.
W ramach prac zostaną przeprowadzone także prace eksperckie, w tym analiza sytuacji społeczno – gospodarczo – przestrzennej Czeladzi. Zawierać będzie ona w głównej mierze różnego rodzaju dane statystyczne i wskaźniki, które mogą pomóc w rozpoznaniu obszarów problemowych na terenie miasta. Następnie eksperci przeprowadzą pogłębioną diagnozę, której częścią będą wspomniane badania z mieszkańcami, a także wywiady pogłębione z przedstawicielami instytucji znajdujących się na terenie miasta oraz wizja lokalna na terenie wstępnie przeznaczonym do rewitalizacji. W wizji lokalnej wezmą udział eksperci z zakresu architektury, urbanistyki i planowania przestrzennego.


 Udostępnił - Łukasz Kożuch (Wydział Promocji Miasta) - 2015-10-15 12:59:08
Opublikował - Łukasz Kożuch (Wydział Promocji Miasta) - 2015-10-15 12:59:08
Zmienił - Łukasz Kożuch (Wydział Promocji Miasta) - 2015-10-15 13:40:40
PDF Drukuj Email