Trwają prace nad opracowaniem Gminnego Programu Rewitalizacji dla Czeladzi
21 października w Galerii Elektrownia odbyło się I spotkanie warsztatowe w związku z przystąpieniem Miasta do opracowania Gminnego Programu Rewitalizacji.
 
Uczestnikami warsztatów byli przedstawiciele samorządu, instytucji publicznych, służb bezpieczeństwa, środowiska gospodarczego, organizacji pozarządowych oraz zaproszeni przedstawiciele organizacji miejskich zainteresowani debatą na temat rewitalizacji miasta.
W trakcie warsztatów prowadzonych przez Centrum Doradztwa Strategicznego, uczestnicy  zastanawiali się nad specyfiką proponowanych obszarów rewitalizacji oraz określeniem kierunków ich odnowy, a także opracowywali analizę zasobów tych obszarów.
 
Kolejne warsztaty odbędą się w listopadzie, na których uczestnicy będą dzielić się swoimi pomysłami na zadania do realizacji i projekty rewitalizacyjne.

Z kolei w dniu 9 listopada odbędzie się wizja lokalna, służąca analizie stanu miasta pod względem urbanistycznym i architektonicznym. Wezmą w niej udział specjaliści w tej dziedzinie. Będzie ona dopełnieniem diagnozy społeczno-gospodarczo-przestrzennej.

Zgodnie z założeniami metodycznymi rewitalizacji, a także wytycznymi Ministerstwa Infrastruktury i Rozwoju Gminny Program Rewitalizacji Miasta Czeladź realizowany jest metodą partycypacji społecznej.
Stąd prace  nad dokumentem rozpoczęły się od rozpoznania potrzeb i problemów, jakie występują  w mieście. W dniach 21.09.2015 oraz 16.10.2015 przeprowadzono 100 wywiadów ankietowych (PAPI) na ulicach miasta, w których wzięli udział jego mieszkańcy.
Ostatnim elementem partycypacji społecznej będzie przeprowadzenie otwartych konsultacji społecznych dla mieszkańców, na których będzie można poznać szczegóły opracowywanego dokumentu, a także zgłosić własne inicjatywy które chcemy zrealizować na obszarach rewitalizacyjnych.


Udostępnił - Łukasz Kożuch (Wydział Promocji Miasta) - 2015-10-26 08:56:24
Opublikował - Łukasz Kożuch (Wydział Promocji Miasta) - 2015-10-26 08:56:24
Zmienił - Łukasz Kożuch (Wydział Promocji Miasta) - 2016-03-04 09:00:36
PDF Drukuj Email