RewitalizacjaKonsultacje społeczne projektu Gminnego Programu Rewitalizacji dla Miasta Czeladź na lata 2016-2023
Konsultacje społeczne projektu Gminnego Programu Rewitalizacji dla Miasta Czeladź na lata 2016-2023
wtorek, 23 lutego 2016
 
Informacja podsumowująca przebieg konsultacji społecznych dot. projektu Uchwały w sprawie wyznaczenia obszarów zdegradowanych i obszarów rewitalizacji na terenie Miasta Czeladź
Miasto Czeladź jest obecnie w trakcie prac przygotowawczych do opracowania Gminnego Programu Rewitalizacji na lata 2015 - 2023. Pod koniec 2015 roku prowadzone były prace związane z wytypowaniem obszarów kryzysowych i zdegradowanych w Mieście, które miałyby szansę na uzyskanie wsparcia na ich rewitalizację, a tym samym pobudzenie ich rozwoju. Na podstawie badań społecznych, ankiet z mieszkańcami, warsztatów i wywiadów pogłębionych z ekspertami wstępnie wyznaczono cztery obszary kryzysowe, a wśród nich obszary o szczególnym znaczeniu, które należy poddać rewitalizacji i są to: Stare Miasto, Nowe Miasto, Stare Piaski oraz Kolonia Saturn.

środa, 17 lutego 2016
 
Konsultacje społeczne Gminnego Programu Rewitalizacji

Konsultacje społeczne Gminnego Programu Rewitalizacji dla Miasta Czeladź na lata 2015-2023

Załączniki:
Pobierz plik (Formularz zgłaszania uwag.doc)Formularz zgłaszania uwag.docFormularz zgłaszania uwag19 Kb
Pobierz plik (Projekt uchwały.pdf)Projekt uchwały.pdfProjekt uchwały dot. obszarów zdegradowanych i ich rewitalizacji56 Kb
Pobierz plik (Diagnoza do GPR Miasta Czeladź na lata 2015 - 2020.pdf)Diagnoza do GPR Miasta Czeladź na lata 2015 - 2020.pdfKonsultacje - Diagnoza do GPR Miasta Czeladź na lata 2015 - 20203935 Kb
Pobierz plik (Czeladź_GPR_2015_w_300dpi.jpg)Czeladź_GPR_2015_w_300dpi.jpgKonsultacje - Czeladź GPR 2015 - mapa36124 Kb
środa, 23 grudnia 2015
 
Rewitalizacja Czeladzi
Rewitalizacja (dosłownie: ożywienie) to szeroki proces przemian społecznych, przestrzennych i ekonomicznych na obszarze, który znajduje się w kryzysie. Jej celem jest ponowne przywrócenie do życia zdegradowanych części miasta i uzupełnienie ich o nowe funkcje. Mówiąc prościej – chodzi o to, żeby w takim miejscu dobrze się przebywało, mieszkało i pracowało. Poprawa przestrzeni musi iść w parze z polepszeniem warunków życia i rozwiązywaniem problemów społecznych.
 
wtorek, 17 listopada 2015