Konsultacje społeczne projektu Gminnego Programu Rewitalizacji dla Miasta Czeladź na lata 2016-2023
Konsultacje społeczne projektu Gminnego Programu Rewitalizacji dla Miasta Czeladź na lata 2016-2023
 
W dniach od 01.03.2016 do 31.03.2016r. odbędą się konsultacje społeczne, które dotyczyć będą przygotowanego projektu Gminnego Programu Rewitalizacji Miasta Czeladź na lata 2016 – 2023.

Formy konsultacji:
- Konsultacja na stronie internetowej miasta i w BIP.
- zbieranie ustne uwag do projektu GPR w siedzibie Urzędu Miasta.
- przeprowadzenie przez pracowników Wydziału Rozwoju Miasta i Funduszy Zewnętrznych wywiadów w celu skonsultowania brzmienia projektu dokumentu.
Udostępnił - Robert Smaczyński (Wydział Organizacyjny) - 2016-02-23 12:40:56
Opublikował - Robert Smaczyński (Wydział Organizacyjny) - 2016-02-23 12:40:56
Zmienił - Robert Smaczyński (Wydział Organizacyjny) - 2016-02-23 12:45:08
PDF Drukuj Email