Skarbnik Miasta

Skarbnik Miasta - Urszula Polak-Wałek

tel. 032 76 37 940
email: Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć.

Oświadczenia majątkowe

Zadania
Skarbnika Miasta:

1.Nadzorowanie prac podległego mu organizacyjnie Wydziału Finansowo­-Budżetowego.
2.Sprawy związane z nadzorem nad prowadzeniem prawidłowej gospodarki finansowej Urzędu Miasta i gminnych jednostek organizacyjnych, budżetem i jego realizacją.
3.Prawidłowa realizacja gospodarki finansowej Gminy zgodnie z powszechnie obowiązującymi przepisami, uchwałami Rady Miejskiej w Czeladzi, zarządzeniami Burmistrza i innymi decyzjami Burmistrza.
4.Organizacja i nadzorowanie rachunkowości Urzędu jako organu finansowego i jednostki budżetowej.
5.Czuwanie nad zachowaniem równowagi budżetowej oraz przestrzeganiem przez podmioty dysponujące środkami publicznymi Gminy dyscypliny budżetowej.
6.Informowanie Burmistrza o zagrożeniach i nieprawidłowościach związanych z realizacją budżetu i gospodarowaniem środkami publicznymi.
7.Koordynowanie prac nad tworzeniem projektu budżetu oraz przekazywanie w tym zakresie odpowiednim podmiotom niezbędnych informacji.
8.Kontrola pod względem formalnym dokumentów dotyczących wykonywania budżetu.
9.Składanie kontrasygnaty na dokumentach, w których wyrażona jest czynność prawna powodująca powstanie zobowiązań finansowych.
10.Nadzorowanie prac związanych z wymiarem, poborem i windykacją podatków i opłat lokalnych.
11.Opracowywanie projektów przepisów wewnętrznych Urzędu dotyczących finansów, budżetu i rachunkowości.
12.Współpraca z Audytorem Wewnętrznym i Wydziałem Kontroli w zakresie organizowania systemu kontroli zarządczej zapewniającej realizację celów i zadań w sposób zgodny z prawem, efektywny, oszczędny i terminowy, sposobu i zakresu kontrolowania podmiotów dysponujących środkami budżetowymi oraz w zakresie działań audytowych, badania i wykrywania obszarów ryzyka.
13.Opracowywanie zbiorczych sprawozdań z wykonania budżetu i ich analiza.
14.Organizowanie obiegu dokumentów finansowo-księgowych i czuwanie nad jego przestrzeganiem przez pracowników do tego zobowiązanych.
15.Prowadzenie aktywnej działalności na rzecz pozyskiwania dodatkowych środków na wydatki budżetowe.
16.Wydawanie decyzji administracyjnych i podatkowych na podstawie odrębnych upoważnień Burmistrza Miasta.
17.Prowadzenie innych sprawy w zakresie powierzonym przez Burmistrza.

Szczegółowy zakres czynności Skarbnika Miasta ustala Burmistrz.

 

 

Udostępnił - Arkadiusz Olechwieruk (Kierownik Wydziału Prawno - Organizacyjnego) - 2006-09-28 11:29:07
Opublikował - Maciek Jędrusik (Wydział Promocji Miasta) - 2006-09-28 11:26:08
Zmienił - Maciek Jędrusik (Wydział Promocji Miasta) - 2012-08-06 12:23:27
PDF Drukuj Email