Burmistrz Miasta - kompetencje

Burmistrz Miasta - Zbigniew Szaleniec

Sekretariat:
tel. 032 76 33 693, 032 76 37 920
fax. 032 76 33 694
email: Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć.
email: Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć.

Burmistrz Miasta przyjmuje interesantów w:
- poniedziałki w godzinach od 15:00 do 17:00
- wtorki w godzinach od 9:00 do 12:00

 

 

 

 

 

 

 

Kompetencje Burmistrza

Burmistrz Miasta kieruje Urzędem poprzez wydawanie zarządzeń, pism okólnych i innych decyzji kierowniczych oraz poleceń służbowych. Do zakresu działania Burmistrza należy przede wszystkim:
1. Organizowanie pod względem administracyjno - technicznym pracy Rady Miejskiej;
2. Kierowanie bieżącymi sprawami Gminy i Urzędu.
3. Reprezentowanie Gminy i Urzędu na zewnątrz.
4. Wydawanie decyzji w sprawach indywidualnych z zakresu administracji publicznej.
5. Podejmowanie decyzji majątkowych w sprawach zwykłego zarządu mieniem.
6. Podejmowanie innych czynności leżących w jego kompetencjach.
7. Upoważnienie pracowników Urzędu do podejmowania w imieniu Burmistrza decyzji indywidualnych z zakresu administracji publicznej.
8. Wykonywanie uprawnień zwierzchnika służbowego i kierownika zakładu pracy w stosunku do pracowników urzędu i kierowników gminnych jednostek organizacyjnych.
9. Wyznaczanie rzecznika dyscyplinarnego spośród pracowników mianowanych.
10. Rozstrzyganie sporów kompetencyjnych między komórkami Urzędu i gminnymi jednostkami organizacyjnymi.
11. Ogłaszanie budżetu Gminy.
12. Wykonywanie zadań Szefa Obrony Cywilnej.
13. Przedkładanie Wojewodzie uchwał Rady Miejskiej w Czeladzi.
14. Składanie Radzie Miejskiej okresowych informacji i sprawozdań z realizacji zadań Urzędu.
15. Rozpatrywanie odwołań od kar porządkowych i upomnień.
16. Prawo zawieszania w obowiązkach pracowniczych na czas nie przekraczający 3 miesięcy mianowanych pracowników samorządowych, przeciwko którym wszczęto postępowanie dyscyplinarne.
17. Dokonywanie czynności prawnych w zakresie stosunku pracy.
18. Powoływanie i odwoływanie stałych i czasowych zespołów (komisji) doradczych i opiniodawczych.
19. Wykonywanie czynności zastrzeżonych dla Burmistrza w przepisach szczególnych.
20. Tworzenie samodzielnych stanowisk w ramach struktury organizacyjne Urzędu.

Udostępnił - Agata Moliszewska (Samodzielne stanowisko ds. kadr i szkoleń) - 2006-09-28 09:33:12
Opublikował - Maciek Jędrusik (Wydział Promocji Miasta) - 2006-09-28 09:31:26
Zmienił - Maciek Jędrusik (Wydział Promocji Miasta) - 2014-12-09 09:52:01
PDF Drukuj Email